Similar regions between promoters of yqgX

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACGGTCATCACGGTAAACCATCCAAAGACAAATAAGGTGGCACCGGCTAATAAAAACCCG hal ..........CTGTAAACAATCCCAAGACAAACATGGTGTCTCCCCCT............ ste ...........GGTAAACCAGCCGAATACGGCGGTAGTGGCAAGTCCAAACAAAAATCCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< sub AGTATATTTTTATTTCTAACAGAACGCAAGACTCCCCATAAAGCGAAAAGAGCG--ACAA hal ............................................................ ste AGCACGTTTTTCTCGCGCAATGTACGGAGCATTC--CATAAAGGGCAAGCAGCGTTACAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGCCGAAAATCACGACAAGTAACATAACACAGCCCCCTTTACATTGAAAAACCTG--CAA hal ..............................AGCCCTCTCTCTTTTGAAAAA......... ste GTGCAAAAATAATGACCGTACCCATCGTTTTACCCCCT---CATGAAACAGTATGTACAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTGTTTCCAGTTTTATTC----TACCTGTTTTTTATAGGTTTGTCGATAGCGGTTTTCAT hal ..............ATTT----TAAACGTTTTCTTCTCATTTGTCGA............. ste ACGTGTCCATTCTTTTTCATTGTAATCTTTTTTCCCCCATTTGTCGAGGTCCCTTTCTCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGCGATTGTTTGAATCTTTTTTCAAAAACCCTCATAATAAGAGCATAAAA--AAGAAAGA hal ..............TCTCTTTTGAAAAA.......ATTAACAGCTTGAAATTATGACAGA ste TT---TCTCTTCCATCGCTTGAAAAAAAACAGTAAAATAA.................... -60 -50 -40 -30 -20 sub GGTGATAATA hal GCTGTAAACA ste .......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...