Similar regions between promoters of yqhI

sub TCCATAACAGCATGAAAATATGAGCGAATGACAGCAAGGGGAGAGACCTGACCGAAAACC hal ...........ACGAAGACATTTCCTTTTTACGATAAGGGGAAAGA.............. ste ...................ATGGGCGGATGACGGCAAGGGGAGAGACTA----------- -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TCGGGATACAGGCGCCGAAGGAGCAAACTGCGGAGTGAATCTCTCAGGCAAAAGAACTCT hal .............................GGGGAAAGAAACTTTCTGGTAACCGGACAGA ste -CGGAATGTAG-CGCCGAAGGAGCAAGCGGAAACGCGAATCTCTCAGGCAAAAAGACTCT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGCTCGACGCAACTCTGGAGAGTGTTTGTGCGGATGCGCAAACCACCTTTGGGGACGTCT hal -GCTTTACACAACT.............................................. ste TGCTTGACGCAGCTCTGGAGAGCGCCTG--CGTTCACGCAGGCCACCCAAGAGGAAACCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TT--------------GCGTATG-------CAAA----------GTAAACTTTCAGGTGC hal ................................AA----------AGAAACTTTCTGGTAA ste ATCGGCCCCATGGACCGCGAACGGACGCGCCAAACGGGCCGGCGGGAAACTTTCAGGTGC -120 -110 -100 sub CAGGACAGAGAACCTTCATTTTACATGAGGTGTTT--CTCTGTCCTTTTTTGTATGTTTT hal CCGGACAGAG---CTTTACACAACTTACTGTGTAAAGCTCTGTCCTTTTTTGGTTATATG ste CAGGACAGAGCCCCCTTACTTGTTGATAGGGGGAA--GTCTGTCCTTTTTTGTGTG..TT -90 -80 -70 -60 -50 -40 sub TTAGCTGCGCCGTTGATAAAGGGGAGGAATTAG hal TAA...........GATAAGGGGAAAGAA.... ste TTTTGTGTGACGTGGATCAAAGGAGGGAATCAG -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...