Similar regions between promoters of yqhO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATCATTGGTGTTGATGAAGA-GAAAATATATAACGATGTCGAAGGAATCGAACATCATT hal AGTAATTGAAATGAATGTATATGAAAGCTTTTAATGATGTCAAGGGAATCGTTCA..... ste ..TGATCGGTGTCAGCGAAGA-AAACATTTACCGCGACGTGGAAGGGATTGAACACCATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TAAGCTGGAACAGTATTGATCGCATCGGGGATCTTGTTCAATATTTTGAAGAAGATGATG hal ...............TGGCTCATATCAGATTTCTACTTTAACATAAGGTTAAACATGAT. ste TGAGCTGGAACGCCATCGACCGGATCGGCGATTTGGTGCAGTATTTTCAAGAGGACGAAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ] sub CCCGTAAAAAAGATCTGAAATCAATCCAAAAGAAAACAGAACATCATAATCAGTAAAAAG hal ...............TGAAATGAATGTATATGAAAGC....................... ste GCCGCCTTGAAGCGCTGCGCGATGTCCAAAAGCGCAATGAACA..ATAAACGGCAAAAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GCGGTCTCGAAGGAGGCCGTCTTTTTTAATACGCTGACGCCACCCGTCATTCGTTGGTCT hal .....................TTTTTGAAAGTGCTGTCGTCCTCTGTCATATGATGAT.. ste GGGGAGGCGGCGGTGGAC....TTTTCAAGAGGACGAACGCCGCCTTGAAGCGCTGCGCG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATTTCTTCGCGTGTTTTCTTAAAATGGTAATAAACGATCGGATGGAGGGGGAGGGAATGA hal ...........................................GGAGGGGGCGTGAACG. ste ATGTC..CTCCTTTTTTCTTACATATGTA-TAAACG---GCAAAAAGGGGGAGG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...