Similar regions between promoters of yqhV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAACTGAACCTGGTATTAAAGGTGATACAGCGTCAGGCGGTACAAAACCTGCGAAAACT hal ............................................................ ste .................................TCTGGCGGTTCGAAGCCGGCGAAGCTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAACCGGGCTTGTTGTAAACGTGCCGTTCTTTGTGAATGA-AGGCGACACACTTGTTGT hal ..........................GGTCATTGTTTATGAGAGATGGAACGCTTTTTCT ste GAAACCGGCCTTGTCGTTCAAGTGCCGTTTTTCGTCAACGA-AGGCGACACGCTCATCAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]] sub CAATACATCAGACGGTTCTTACGTTTCAAGAGCATAGAAAGGAAAAAAGAAGTCTGTTCC hal C..............TTCTTATGAT-CTGGACAATAAAAAGG.AATAAAAAGGTTGTCAT ste TAATACGGCCGACGGCACGTACGTTTCGCGGGCGTA........................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]] sub CAAATGGGAGCAGGCTTTTTTTGTGCCCAAAAACAGAATCTTTCTTTTATACGGAAATGA hal CAACTTG..GAACGCTTTTTCTCTG.............TCTGTTTTTACTACGAAA.... ste ............GGTGTTTTTTATGCGCAAAA........TGTTTTTTATGCGCAAA... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAAGACTACTTCAGCAAGCTAGAGCATATCATATAAAAAAATGGGAGGTTGGGAGAGTGC hal ..............CAAGCCAAAGTTTTTTAAATATAAAGT--GGAGGCTGGCA...... ste .AAAACTTCTTCTGAAA........ATCCCATTTGGCAAAACAGGAGG............ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...