Similar regions between promoters of yqhZ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]] sub AAAAGCCCAAGAAGTCCAAATCGACGAAGAAATGTAA--ATGGCTTAACACGAAACCAAG hal ........AAGCAGTCGATGGAGAAGAAGAAACTAAATAATGGCTCAAAAAG........ ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 ]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GGGAGGGCGGCCCTTTGGTTTTTTTACACGTTACCCTTTATTTCAAAGCATGAAGAAAGC hal ............................................................ ste .....GGCTGCCTTTTTGTTTTTTT....................AAGCAGGAACAAGGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CGGCTTACATAGCCGAGTTTCTTCATGAACGTGAAATCCGAATAATCATATTAAGGTGTG hal ...........................................AAAAATGTTATGCTATG ste ........................................................TGTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGAAAATATTCGGTAATAGGGTAAAAAAACCT-TGATTTCAATATGCGGATACGAAAAAA hal ATCAAACATA--TTAATGGGGAAACTTAACCT-ATCTTTAAGTTTTCGATTA......AA ste GGAAAAGGCTGGCTTTTTCCGAAAAATATGATATGATTTCATTGTG..........AAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATATGTTATGATCTCTTTGTGGCTTAACGACAAGCGGATAAAGAGGATCAAAGGAGAAAG hal AAATGTTATGCTAT.............................................. ste ATATGATATGATTTCATTGTG....................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...