Similar regions between promoters of yqiB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTTAACCGTCTGGAAAACGGAAAGCTTTGCGGAGACGTTGAATTTGAAGGGGCAAAGGA hal CATTAACCGTGTCGA---TGGAAAGCTTTGCGGAGATGTGGACTTTGAAAGTGTTCGAGA ste CGTCAACCGGCTTGAGAACGGCAAATTGTGCGGCGATGTCGATTTTGACGCCGTGAAAGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAGCGTCCTTCATAACGCCGGTTCCGGGCGGAGTAGGTCCGATGACCATCACGATGCT hal GGTAGCGTCCCATCTTACCCCTGTTCCTGGAGGCGTCGGACCAATGACGATCACGATGCT ste AGTGGCGGAGTATATTACGCCGGTGCCGGGCGGAGTCGGGCCGATGACGATTACGATGCT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCGCATAATACTGTTAAATCTGCGAAACGTACGTTATCATAGATAATTGGAGATATTCA hal ATTAGCCAATACGATTCAAGCAGCGAAA......TTAACTGAGATCACAAAACAGGCTGA ste CTTGCACAACACGATTGAAGCGGC.................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CAGGCGAAATGTTTACCCGCCTTGAATATGAGCACGATACCCGCTTCTTCAGGCTCCTAA hal CATTCTAATTGTT........TTAACTGAGATCACAAAACAGGCT..TTCAAGCAGCGAA ste ...........TTTTGACGCCGTGAA...........................CACGTCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGCC-AGGGCGGGTTTTCTTTAGTTATGGTGCAGGAATGCTTAGGAGAGGAGTTTTTAGA hal AGAATAGGGCGTGTGT.................GGAAAGCTTTGCGGAGATGT....... ste AGCC-CGGGGCGGTCGTCAT........................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...