Similar regions between promoters of yqiC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAGCAGCTGCATTCCCAATTTCAAACCGTTCTTGGCAAGCTGAATGCACTAAGTCCTC hal .GAAAGAGCAGCAATTCCAA---CAAGCCATTTCTAGTT---TGAACCTCCTCAGTCCAC ste TGGAGCGCCATCGGTTCCGCTTTCGCTCCAACCTCGCCCGGCTTGAGGCGCTCAGTCCGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> >> >>>> sub TTCAAGTGATGGAAAGAGGATACAGCTTGGCTTATAAAG---AAGATA---AA---CTCA hal TGCGAGTCATGGAGAGGGGTTACGCGTTACCATATAAAGCGAAAACTC---AAGAGCTGA ste TTCGCATCATGGAGCGCGGCTACAGCTTGGTGTACAATG---AGCAGGGCGAG---CTCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTAAAAGTGTCAGTCAAATA-GAAGAGCAGGACCGCCTTGAAATCAAGCTGAAGGATGGC hal TAAAATCGGTGAAGCAAGTA-AGGATGAATGACCGCTTGCACCTTCGGGTTACTGATGGG ste TGAAACGAACGAACCAGCTTCGAATCGGCGAGCATCTTTCCATTCAAGTTCAAGACGGAC -180 -170 -160 -150 -140 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGCTGACCTGTGAAGTATTAGAAA-AGAGAGGGGAAGAAAAATGACAGACGTGAAAAAA hal CAGCTCATCTGTGATGTGAAAGAAATAGAGAGCGAAAG..........GATGTGAAAGAA ste GAGTCGAT-TGTCAAGT----GACG-GGAGTGGAGGAAAAACAAGTATGA-GCGAAGAAA -130 -120 -110 -100 -90 -80 sub AATGAAACATGACATTTGAAGAAGCGATGAAAGGGCTTGAGAGCATTGTATCAAAGCTTG hal ATAGAGA...............................GAAAGAATTCCAACAAATGATG ste AAG---AGATGACGTTTGAAGAAGCGATGAAAAAACTGGAGGAAATCGTCGAAAAGCTCG -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub AAGAGGGAGAT hal GAGCGGAA... ste AGGAAGG.... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...