Similar regions between promoters of yqiE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGGAAGGGGCCAAACATAAATTGGATGTTCATATAAAAGAGGCGAACGATTGATCGGCG hal ............................................................ ste .........................................GGAGAACGACAGA.CGGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GACTCTCTCTTCAAAAAGACCTTTTATATGAGCTTTGTGATTTAATTGCGGCAAGAGATC hal .........................ATTTGCGTTGTCGGTTTTATTTACG.......... ste GCCTCT...........................TTTGCGAGCTTGTCGCGGTCCGCGACC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ACTAAAACGATCCTAATTTGAAGCGGCTGCACGAGGGTATGGTAAAATGTAAGCAGTTTA hal ..................................GGGTATGGTGAAAACTCAG....... ste ACTGATGCG.................CTGTACGAGG........................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TATGAAAAATGAAAAGGAAAAGCGCGTTTGTCTTTTTTTATGTCTGAGATTATTGTCAGC hal ....AAAGAAGAAAGAGAAAA....................................... ste ...................AGGCGGCCTTGTTTTTTTGGTTGTTT............... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCGGCATGCAAAAGACATGTATCATTGCAGAAATTCATGCTGAAAGTGAGTTGATCCGCT hal .........................................GAAAGTGAGGTCA...... ste ........................TCGGAGAACGACAGAATGAAAGCGAGT......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...