Similar regions between promoters of yqiK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCCGATATTCAGTCACAGCTCGTTTCTTCCTTACAAACGAGAGACAGGGGCGTGAAAGAA hal .............................................AGGGGCGTG...... ste ............TCTCACCTCGTTTGTTCAT............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCAGACTTTTACGTCATTACATATTCACAAATGCCAAGTGTGTTGGCGGAGCTTGGGTTT hal ......................................TTTGTCGCTGGAGCATGG.... ste ..............................ACGCCGAGCGCTTTGGCC-AGCTT.....T -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCACGAACAGCTCTGACGCGGACAAGCTGGGAAGTGAAGAATACCAGCAAAAGGCCGCA hal ..............TGAGGTGTACAACCGGACAGCAGGGGAATAACATATAAAG...... ste ATAACGAAC..............................GAATAAAGGCGAAAGGAAGAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATGCGATTGTCAATGGCATTGATTCTTATTATGATCAGTAGATTGATACAGCCTTAATC hal ............................................................ ste G...CGTTTGTTCATAGTATT-ACTTTTAGTATAA......................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTAGAGTGGAGCCGACAAAATAAGTATAATGGAGAAAACTTTAGGGTTTGAGGTGAAACG hal .........ACCGGACAGCAGGGGAATAACATATAAAGAGGACGTGTTGGAGGT...... ste .......................GAATAAAGGCGAAA....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...