Similar regions between promoters of yqiR

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAAAGATGAATCCTGACAACCCTTGGAGCCAAAGAGCTGAAAATGGCTTGATTGTATGGC hal ..........TCCGGGCGTCCATTGGAGCC.............................. ste ......................TTGCAGCCATAAGGCAGAAAACAGCGGCCCGTTGATGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGAAAAGTGTATCTCTCATCAGTTTAATGCCTAAAGCAGAAATAGCCCCGGGGATGACTA hal ........GTATCTCTCATCAGTTTAATGCCGTAACCAGCAATGACACAAGGAAGGACGA ste CGAACAACGCATCGCGCATCCACTTGATGCCAAGCGCCGCCGAAAGCCCCGGGATGACTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATATTAAAAGCGCAAGAAGTCGGCTCATCTTCAGAAAACCCCTTTATCTTTTCATTTCCT hal GTAACATTAAAGCAATAAAACGTAACAT................................ ste AAATCAACAGTGCAATCATTCGCCCCATC............................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTATTGTCCAGCGGAAAAAATATTTTGTCAAGAGAAGA--AAACGTGGTAACATAGGGT- hal ..................................AATA--AAACGT---AACATA..... ste .......................TTTGTCAAGGAAAGAGCAAATCAAGTATGATAAAATG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGTGCAAATTATTGCAACGGAATAAATAGGTGTGCAAATTTTTTCATACAAAGGGGTATC hal ........TTATTTTAACGAAAAAAGTCGG.............................. ste TCTGCAAA................AAAATGTCTGCAAA...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGG hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...