Similar regions between promoters of yqiW

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCCTTTTTCTTTGTCTGTTTAATAATCACCTCATCTAAATGGTGAGATAAAACCGGCAC hal ............................................................ ste .......................................ATCGTGAAAGAAAAGC..... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CACAGCACCAAGTGCTTTTTCTATATTTTTGTTGGCGGCATTTCCGTTATGAATCAGTAA hal ............................................................ ste .........ACGCGCTTTTTC.............GCGTCATTTCCG....GAAACGACAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGCTTTCCGGTGGCTCATATACAACTGCTCCTTTATTTTCCTTCTGGTTATATAATCCCC hal ...............CATATACT-CAGATTGTTGGTTTTGCAAGAGGTTCTAGGGTAGAA ste AGCGATCCGGCGTCT............................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTTCTGTAAGCAGTAAACGAAGAGGCCAAAAAAAGTGCACGGCGAAGCAAAGTCATTT hal TGGTAATGTAA----TGAACGAAGGGG.CAGAAACAGTCCGCAATGAAGTGAACGCA... ste .................................................CAATTTCAATT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCCGATATGGACGTTTCCTTGCTATCATAAGAACAGAT-GATGAAAAAGGAGAGGTCTTC hal ..................................AGAT-GTGGACAACGGAGATG..... ste TCCGCTCT...........TGATATGATAAAGGCAAATCGAAGGAGGTGTTGAGATGTTC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...