Similar regions between promoters of yqjB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATCAGGGAAAAATGATCGCTGAATTTATTCATGATTTGCGGGAGGCGATACACCCTGGG hal ...CAGAGTGACAAGATCGCTGATTTGCTTGAGGAATTAAGCGAAGCTGTTAGCCCTGTC ste ..........................TATCGACGAATTAAGCGACGCCATTCATCCAGGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATACAGCATACAAATTTCTGAAAAGACTTGCTGACATGAGAAAAGAATTTGAGGAGATG hal AATACCGTCTCCTATTTTCAAGGGCGCATTCAAGACATTCGCTCCTATTTTGAGGCGAGG ste AATACGGCGGACCGCTTTTTGCGGCGCCTTGCCGAGATGCGCGAACAGTTTAAGGCGATG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGCTTCCTGCGACTAGAGAGGAATTTGAAGCGAGGGCCGCTCTCTTCCATCTTCTCGGC hal GAGCTGCCGAAAACACAAAAGGAATTTGAAACGCGATCGGCCTTGTATTACGTCATTCAC ste CCGCTGCCAAAGACGCGCGAGCAGTTTGAAGAGCGGGCGGCGTTGTTTCATTTAGTGCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> sub GAAATGGAACAATATTTAGTGATTAAA-AGT---TATTTTAAAGG---AATAAAAGCGCA hal GAATTAGAGGAGTACTTACGGATGAAAGAATCCCTATATGAAAAGCAGAATAAAAAGGAG ste GAATTGGAGCGATATTTAATCATCAAA-AGC---GAATTCCACCC---CGGAAACGAACG -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>>> >>>>>>> sub AAAATCACT-CGGATGATTCGCATGAGCTCTTCCTTCATTGGTCAACCTAATGAAAAAGG hal AAAAGCA..................................................... ste AAAACCGCAGCGGCTGAAG-GCATGA.................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGGAGCTT hal ........ ste ........ -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...