Similar regions between promoters of yqxK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGCGCTCCAAGCACAAAAATGAAAAAGATTTACGCGGATTTGCACATTCATATCGGCC hal GAAGCGCTTCAAGCATACAGATGAGGACGAATT........................... ste ...............................TTACGCTGATTTACATATTCACATCGGCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GGACCTTTACAGGAAGGGCTGTCAAAATAACAGGCGCCAAAACATTAACGCTGGACAGAA hal ..........ATGAAGCGCT-TCAATATA............................... ste GCACCGCCTCGGGCCGCCCGGTGAAAATTACTGGGGCGCGGACGTTGACGCTTGAGAACA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTTTGGTTGAAGCCAGTGAACATAAAGGAATTGAACTCCTCGGCATTATCGACTGTCATT hal ...TTGATGAAGCGCTTCAATATATGGAGAATGAAC............TCGCCTGGCTTT ste TCTTGCATGAGGCGGCTGAGGTGAAAGGGATCGACCTCGTCGGTGTCATTGACAGCCATG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub -CTCCGGAAGTCATTCTAGAGCTTGAGGAAGGCATTTCATCT--GGAAAATAT-CGCGAG hal GCTGACGAAATCATT.....GCTTGATGAAGCGCTTCAATATATGGAGAATAG-CGCGAG ste -TGCCCGAAGTGCTGAACGAGCTCGAGCG-GGCAATGGAGAA--GCACGGTTGGCGCGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTTGACGGGGGAGGAATCCGTTATCGCAGCACGACTCTTTTATTGGGGAGCGAGCTGGAG hal CTAGAAGAGG...................................GAGCGCGAGCTAGA. ste CATGAGGGGGGCGGCGTCAGCGCCGGGAAGGTGACGCTTTTGTTAGGCAGTGAAATCGA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATTT hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...