Similar regions between promoters of yqxN

sub CAGGAACAGGGATACATTAGCAAATTTTGTTTAACATGAAATGGAGGACATCTGGTCA-- hal ........................TTTTGATCAAGGAAATAGAGCGTGCATCAGATCAGC ste ................TTAGAAAATTTTACGCGACATAAA.................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub --AGATAAAGGTAAGAATTTGGAGTTTAGGTAAGCTAGTTTAACTACAGAAAGGTGGGTT hal AAAGTCAAATGGAAGACCTTGAACTT..........AGTCTTTCTATAGGAAGGTGGAAT ste ...............................................AAAGAGGTGTCAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub -TCTTGTGTTGAATTTTACCTGGAACGTATTTTCTCAAACAGGAAATGTTGATACGTATC hal CTGAAGTGCTCGATTTATCTTGGAAAGTATTTGAGAAGACTGGTAATGTGGATACGTATC ste -TCCATGCTTGAGTTT-ACGTGGAAGTTGTTTAGCCAAACAGGCAATATCGACACGTACC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTCTTTTTAAAGAACTGGAAAAAG----AGAACATGGAAAGACCC---GAAGAACTAGAA hal TTTTGATCAAGGAAATAGAGCGTGCATCAGATCA-GCAAAGTCAAATGGAAGACCTTGAA ste TCCTATTTAAAGAGTTGGAACGAG----AGCAACAGTTTGGCGGT---GAAGAGCAAAAC -120 -110 -100 -90 -80 sub GATGAGCTAGCCCGATTTGATTATCCAATTTTATAAACCTCTTGGCCGCTCCTGCTTGAG hal CTTGTAATAGAGGAACAAGATAGTCCTACTCATTAACGTTGTTAGTTGATCGTGTTAAAG ste GCTGAAC.......AGTTGTTTAGCCAA......................CATGCTTGAG -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub GAAGGTGCGGAA hal ............ ste ............ -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...