Similar regions between promoters of yqzE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCTTCAAAATGGGGTGCTTCTTTCGATTCGGCATGTTCTAGAGGAACGGAAAGGCCAGG hal ......AAAATGCAGTGCTACGATTTGGTCAAGATGTTGTTGCGTATCAG.......... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGGTACGCAGCAATTTCTATATGGACGGGTTTCTTATTACATTCATGATACATCGATAA hal ............................................................ ste ..........................CGGGTTTCTTTGTCCATCCGT............. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGAACAAAAAGAAATCAACTTAAGAGTGTCAACGGATTCGGGAACAGAAAGAACTGCAC hal .....................................TTCGTCAACGGATACAACAGCAA ste AAAAACTAAAAGAAA............................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGATCGTGTTTGACCAAAAACAGAAAAAACTGCTGAGATGGACAGAATAAAACAGTGTAA hal CCAT--------ACAAATAACAGCAGAGCTTG--GATCAGGTCAGCGTAAGTCAGT.... ste ....CGTGTTTGACGTAAAAGA...............ATGGAGCGAGCAAAACGGTTAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGGGTATAAAAAAAGTCATGTGAGACAACACTCATAATAATTGAATGATGAGGTGATCAC hal ..............GTCAACGGATACAACA.............................. ste AGAGGAAAGAA................................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...