Similar regions between promoters of yrhF

sub CATCTTTCTTTCAAGAAGTCAAAAAAAGCCATGTATAGATACACCTGCCCTTAATTCTAA hal ........................AAAAACATGAATAAATAC................AT ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GAAGGTGTAAACACACATGGCGGAATAGTTCACTAGCAAGTCT-TACTAACAGACCAATC hal GAAGGCGCAAGCTATGATGAAGGAGAAGAATACTAG........TAAGAACTGGGCAATC ste ..................GGTGGAGTAGTTCTTTAGCATAACGATACTAAACAACCAATC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CTTGATTTTTATAAAACGATAGACTCATAACAAGATCCTATTACAAATCCATCAACACTG hal TGTGA........AAACGATTGGGTCATAA....................ATTAACACTA ste CAAACTTTTTATATTTAG-TAGAAACATAACAAG..............CCATCATCGCTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CT--TTTATTATAATGTGATATTTATTATAATACAATATGGCAGGAAAATTTTAACCAAG hal CC--TTTTGTA................................................. ste CCCCTTTGTTAAAAT......TTTATTATAGTAC.......................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGAAATGTCCTGAGGGGAACCGGGAAAAGCCTTTATAAGGCAATATCGGAAGGGGTAATC hal ............................................................ ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGC hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...