Similar regions between promoters of yrkF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACAATGGATCTTCTTGGTTTACAGGAAAAAGAACTATTA-GATGATATTGACTATGCTG hal ........................GGAAAAAG..CGATTACGATTATTTTCATTCTCCTT ste .....................AGAGGTAGAAGAAC......................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGTAGCAGCTTATTTGGCAGATGCTGAGGAAGGCAGTGTCAACTTATTTATCTAATGTT hal GTG--GCAGGCCGCTTTGCAG...........GGCCGTTCCAACTTA............. ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ACTCATTTACTCATTGCTAAGCGGAATGAGAAGTTTAAAGGCAAGTAAAAATATTGAAGA hal ....ATCGACTCACCGCTCACCG..................................... ste ...............................................ACAAAAATGAAGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AACAAGGATTTAAAAACATCACAAATATAAAAGGGGGTATGAATACATGGTGTTAACTTA hal ...................................GGTATGATAACA............. ste A..........ACAAAAATGAAGAATATA............................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAGTGAGAAACTTTTTGTATATTTGTATACCCCCACCCCTATATAAGAAAAGGAGGAAAA hal ............................................................ ste ....GAGAATCTCTTCATAT.............................AAGGAGGGAA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...