Similar regions between promoters of yrrA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCTCTATTCGAATCAGCTTCGGCCTCGGCAATACGGCTGAGCAAGTGAAAACTGCTGCCA hal ....TGTGCGCTTTAGCTTTGGTTTAGGCAATACGAAAGAGCATGTGCAATGGGCGGCAA ste CGTCTGTGCGCTTCAGCTTCGGGCTCGGCAATACGATGGAACAAATCGAGCGGGCGGCCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AACATGTGGCCGACGTTGTCAAACGGCTGACATAATAAGGCGGCGTAGTAATTGGAGTGA hal AAGAAACAGCGAAGATTGTCAAACGACTT-CAGGACCAAGAGGCGT.............. ste AGGAAACAGTGAAGATCATAAAGCGGCTCACAAA------CCGC----TAAAGGGGGGGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<< <<<<<<<<<< <<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATGAA-ATGAAAAACG-GCCGGA-GATACAAGAGTCGTCGTCGGCATGTCCGGCGATATA hal ....A-TTGTCAAACG-ACTTCA-GGACCAAGAGGCGT..TCTGCATGTACGGCAGGATC ste AACAGCATGAACAAAGCGCCGCACGAAACGCGCGTCGTCGTCGGCATGTCCGGCGGGGTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<< sub GACTCATCTGTGGCGGCCCTGCTGTTAAAAGAACAGGGCTATGATGTAATCGGAATCTTT hal GA...............CCTGGTGTTCATGTGGAAGCGCTACTCGTTAATCTTGATCT.. ste GACTCGTCGGTCGCTGCGCTGCTATTGAAAGAACAAGGATATGATGTGATCGGCATTTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGAAAAACTGGGATGATACGGACGAAAACGGTTTTTGCACGGCGACAGAGGATTATGAA hal ..............................GGTTTAGGCAATACGAAAGAGCAT...... ste ATGAAAAACTGGGATGACACCGATGAAAACGGCGTTTGCACGGCGACTGAGGACTACGAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAT hal ... ste GAT -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...