Similar regions between promoters of yrrB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGATTTCCTGCACGGCTAAATTCCGTTACCGCCAAGAGGATCATAAAGTAACAGTGCGCA hal .................................AAGAGGATC.................. ste AGTGTTCCGCAACGGCGAAATTCCGCAACGGCGAAAAG.........GTGACGGTCCACC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGACTGGCGAAGGTGAAGCGGAAGTCATCTTTGATGAACAAGTCCGCGCTGTAACGCCGG hal .....................AAGTCCTGTTTGCCGAGCCACAACGGGCGATCACACCAG ste CGCTTGCGGACGGCGGGGTGGAAGTCGTGTTTGATGCGCCGGCGCGGGCGGTGACGCCGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACAAGCCGTTGTCTTCTATGACGGCGAAGAATGCCTTGGCGGCGGGACAATTGATGATG hal GACAAGCAGTTGTCTTCTATGATGGCGATGTCTGCCTTGGCGGCGGGACAATTGATCACG ste GGCAGGCGGTTGTTTTTTACAACGGCGAGGAATGCCTCGGCGGCGGCACGATCGATGAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TGTACAAAGACGGAACAAAATTGTGGTACGTATAAAAGATGAAAAACCTCAACACTGAGT hal TGTTGAAAAA...........................GAGGAAAAACC............ ste TGTTCCGCAACGGCGAAAAGCTTTGGTATGT............................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]] sub TGGGGTTTTTTAATGAAAGGAAGATGATCGGTGGATTATAATCAACTCGGTATAGAGGCG hal ...............AAAGAAAGAGGATCGG............................. ste ................AGGGGGGATGGGCGGTGG.......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...