Similar regions between promoters of yrrK

sub CGAATTTGGGAAAGAGGTGCAAAACGGTGAGCTCGTTTGATAAAACGATGAAATTTAATT hal .........GAAAGAGGTGTTTGT-GATGAGCTCTATGGACAACACGATGAAGTTTAATG ste ........GGAGCGAGGTGGAAA-CGGTGAGCTCGTTTGACCAAACGATGCAGTTTCATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TCTCCGATGATTCTGCTGAGACTA-ACGTAAATGAGGTGCTGATTACAGTGTATGACGCG hal TGAACGAAGAACCGG-TCAGTGTCGACGTCCAAGAGGTTTTAATGTCAGTCTATGAGGCT ste TTTCCGAGGAGCCGGCCGAGACGA-ACGTTCGCGAAGTGTTGTTGACGGTGTATGGCGCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CTTCAGGAAAAGGGCTACAATCCAATCAACCAGATTGTCGGATACTTGCTGTCAGGTGAT hal CTTGAAGAAAAGGGGTACAATCCAATTAATCAGATTGTCGGCTACCTGCTTTCGGGAGAT ste TTGCAGGAAAAAGGCTACAATCCGATCAACCAAATTGTCGGCTACTTGTTGTCCGGCGAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCCGCTTATATTCCTAGGCATCGTGACGCTCGCAATTTAATTCGCAAACTTGAAAGAGAC hal CCAGCTTACATCCCGCGCCATAAAGACGCGCGGACGCTCATTCGCAAGCTTGAGCGTGAT ste CCAGCTTACATTCCGCGCCATAAAGATGCGCGTGCGCTCATCCGCAAAATCGAACGCGAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAATTAATCGAGGAATTGGTAAAGTCTTATTTAGAACAGCAT--AAAGAGGCGTAAATAA hal GAATTAATTGAAGAGCTTGTCAAATCCTATTTATCACAGCACCGAAAGAG.......... ste GAATTAATCGAGGAATTGGTGAAATTCTATTTACAGGGGCAA--CGAAAGGATTAA.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...