Similar regions between promoters of yrrM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTCATCATGGGAAGCAGCGCTGCATCCGGATAAAACGGACTATCTGTATTTCTTGGCCA hal ..................................................TTCTATGCTC ste .............AACAACGCCGCTTCCAGA........ACCATTTGTAGTTTTT..... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATCAAATGGTGAGGTCGTATTTACAA--AAACGCTAAAAGAGCATAATAAAGCAAAAGA hal GTTATAACGGAGAGGTC--ATTTACAATGAAACCTATGAGGCTCATAATGAAACTCATCA ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAAATACATTTCCTCAAAAAATGA--GAAATAAAAGGAGAGCAAAAAGCTCTCCTTTTGT hal GAAATAC----CGTCATGAATGGGTTGAAGCACAGGAAGAGCAAGAGG............ ste .............................................AAGCTTTACCATTTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCGCTTTCCGCAAGGTTTTATGATAAAATATATCGGGTTGTTTACCGATGTATCATGATG hal ................TTTACAATGAAACCTATGAGGCT..................... ste TAGTTTTTCCCGAGTATTT........ATATATGGGTCTGT................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATTCAGAGAGTGTCCTGCGCATAAGACTGGGGCACTCCTTTTTAGAACGG-GAGGCTGT hal ...................GCATGAGACTTGG....TGCTCGTTATAACGGAGAGGTCAT ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTGTA hal TT... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...