Similar regions between promoters of yrvO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGTATCGCCGCTCAGAAATGCCGGTTTAGTGAAAAGCATCAGAGGCGCATATGGCGGATA hal ..........................TTGTAAAAAGCGTTCGGGGTGCTTACGGAGGATA ste ..........CTGCGCAACGCCGGGCTCGTCAAAAGCATTCGCGGAGCGTATGGCGGCTA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTATTAGGCAGTGAGCCGGATGCCATTACTGCGGGAGATATTATCCGTGTGCTTGAGGG hal TATGTTAGCAAAAGAGGCATCAGAAATTACCGCTGGGGATATCATTCGCGTGCTTGAGGG ste TGTGCTCGCTGAACATCCGGCGAAAATCACCGCCGGCGACATTTTGCGCGTGTTGGAGGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCCGATCAGCCTGTT-G-AAGTGCTGGAAGATGAGGAGCCTGCCAAGCGTGAGCTCTGGA hal GCCGATTAGCCCGGT-GGAAGTGATGGAGAACGAAGAACCGGCCAAAAGAGATCTATGGA ste GCCGCTGACCCCGGTCG-AGGAGCTCGAGGAGGAAGAGCCGGCGAAGCGCGAGCTATGGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCGCATCCGGGATGCTGTAAAAGAGGTTTTAGACAGTACAACATTAGAGGATCTTGCCA hal TTAAAATTCGCGATGCGGTCAAGGAAGTGTTGGATAGTACCACATTGGAAGATTTAGCGA ste TTCGCATCCGCGATGCGGTCGAGGAAGTGCTCGACAGCACAACGCTCGAAGATTTGGCGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCTATACAGAC---GGAGAGCAAGAAGCTTATATGTTCTATATTTAGATCAGAGGTGTAA hal ATTATGAAGATAAAGGTGACCAAGAATATTATATGTTCTATATTTAG............. ste AGTATAGCGAC---GGGGATGAAGGGGCATATATGTTTTATATTTA.............. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ACATA hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...