Similar regions between promoters of yrzD

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGCAGACCGAATTGAGTTAATGTAGTGGCCAAGAAGAAAGTAGGCGCTGCCATCATGTAA hal ....GAGCCTATTCGGCTTGTTTAGCGGCC.............................. ste .....................GTAATCGCTAAAACGAGCGTCGGCACGGCCATCATGTAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AGCCCGACTCCTTCTTCACCGATAAAACGGGCGATAACCACCCGGTTGACAAACCCGAGC hal ............................................................ ste AGCCCGACTCCTTCATCGCCGATCATGCGGGCGACGACAATTCGGTTGATGAAGCCGAGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATTCTTGTAACCATTCCTGCTGCGATAAGGATAAGAGTGCCCTTTAAAAACGTCTGTTTC hal ...........................................................C ste ATTTTCGTAATAAAGCCAGCGGCGATTAAAATGACCGTACCTTGTAAAAA------TTTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<< sub GCCATTTTTACCCCCTGCCTTCTCAAACTACCTGGAA-TCATATACAATAAAGATATGCG hal GACATTTTT................AACAACGTGGAA......TACAATGAAGA...... ste GACATTGTCTCCCCCTGCCTTCTCAAA-TGCCTCCATCTTTTATACAAT----ATATGCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATATGTCGTCCAAGCATGACAAGTCTTCTTGAAAAACAATAAAAAAGGAGCGTGGAATT hal ....................................ACAATGAAGAAG............ ste AGGCCCATGGCCAAGCATGACAAG...................AAAACGAGCGTCG.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...