Similar regions between promoters of yrzI

sub ACAAAGTAAGAAAAAAGCAAAGGAGGCTGAACCAAAATGACAATGAGACAACGACGTCAA hal .....GTAAAAAAAA..CATGGGAGGGTGAGC...................CGACCTCCA ste .....................GGAGGTCGAAG-ATCATGACAATGGTG--ATGTGGTCAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CCTGTACGTG-ATACACATGTAAAAGTTCATGGTTTATTCAGCCTGTGGAAGAGTTCGTG hal CCT---CGTGGATACGCAGGACGAAG.................................. ste CATTCACGT........ATGGAAATGTTTTTGGAT......................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCCTTCCTTAACCGATGCTTATCGCACGCATTAAATTCGGAATAGTCGGACATACGCAAC hal ..................................ATTCGGAAGA.TCGTGGATACGCA.. ste ........................CACGTATTTATTCCAGAAAA................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCCCCGCAGGCAGTAGAGGCATTGGTGTCTTCTTTTGTCTGCGGTTTTTATTTGCCC--- hal ........................GTGTCTACTATT........................ ste ......CAGGCCGCAGAAGGGGAGTAGTCTCGCTTT--CTGCGGCCTTTTTGCACACTGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCGGCAGAAGGGTTGTGCCGCGG--GTTATTTCGCTTGATGCGGACTTTGAAAGGGGGTG hal .....................................................GAGGGTG ste GCCGCAGAAGCGCTTTCCTTCTGCGGTTTTTTTGCATGGAAAGGAGGTGGGGAGG..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGCGAT hal AGCG.. ste ...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...