Similar regions between promoters of ysiA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> sub AAAAGCATTTGTCGTATTAAAGAAAGGCGCAAAAGCCGATACAGAAGAACTGGACG-CTT hal .AAAGCATTTATTGTCGTCAAAGAAGGAGAAAGCGTCTCAGAAAAAGAATTAAACGACTA ste .AAAGCGTTCGTCGTGTTAAAGCCGGGGGAGATGTGCAGCGAACAGGAGCTTGACG-CGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGCGAGATCACGTCTAGCTCCCTATAAGGTGCCCAAAGCCTATGAGTTCAGAAAGGAGC hal TTGC-AGAACCCATCTTGCCGCATATAAAGTCCCGCGGAAATATGAGTTTCGAGATGATC ste TTATGCGCCAGCGCCTGGCTGCTTACAAAGTGCCGCGCATCTACGAGTTCCGCAGCGAAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCCGAAAACGGCGGTGGGAAAAATTTTAAGAAGGCGTTTACTTGAAGAAGAAACCGAAA hal TACCGAAAACGATGGTCGGAAAAGTATTAAAACGAGTCCTTATTGAAGAGGAAACGAAAA ste TGCCGAAGACGGCGGTCGGCAAAATTTTGCGCCGCGTGTTGGTGGAAGAGGAGA---AAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCATCATATCAAATAAAAAAAGAGAACGCCTATGAATAAACTTGACAAACCTGAA-AAT hal AACAAGGGATAAAACAATCAA-GTTAAAGAAGGGGCGTTGAC---AGATTCCAGGT-CAT ste AGAAGCTTGACAAATAGAAAAGGAGAATCCATA..AAGAAGCTTGACAAATCGGCAGAAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCTTCTTATCATGAAATTATGAATGAATAGTCATTCATTTCTATAGGAAGGAACGATGAA hal CGATTAAAATAAGAA-TCATGAATGAATACTCATTCATTCTGAAAGGAAG.......... ste TGCCCGTAAAATGAAAATATGAATGATGGTTCATTCATTT.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...