Similar regions between promoters of ytdI

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GATCCGTTTGAGCGCCTTTGACGCTTTCAAAGAAACTCATAGAGATGCTGACGATAATAG hal ........................TTTCAACGGTAATCATA................... ste ........TGAGCGCC............................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACACGCCGAAAATCCCCAGAGCAATCACTAATGCAATCCATCTTTTTGCATTCATTTTTT hal ........AACATCGCCGCCGCAAT---TAAAGCTAACCACCTTTTTCGACTCAT....T ste ....................GCGATGGCCAACGCGGTCCATCGTTTTCGATTCATCGTCT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CTCCTCCTTTTTCCTAAACTCTCTCATTATACGATTCAATATGAAAAATGTTTCACTTCA hal CTGTACCTGTCTCAACGATTGTCTGCTTATACGA.TAAATA-GAAAAATAAGACACTT.. ste TCCCCCCT..............................................ACCGCT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGAGAAAGCTCCGGCTTAACGGGCTGCCGGCAAACGTGGTACACTTATGGCCAAAGGTAT hal .......................................TAAACTTATGGC......... ste TGAACAAGCACCG...........TCCTGGCAAACGTGGTACAAT.ATGGCCAACG.... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTATCACAAATACTGGATGGCAGAAAAACTTAAAT-ATGACAGCAAAGGGGAAATGGGA hal .................ATAACATAAATAGAAAAAT-AAGACA................. ste ...ATCACAAACA.................TTAGATGATGCCAGCAGGAGGGCAA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...