Similar regions between promoters of yteA

<<<<<<<<<<<< sub CGTTGTCACCATGAGACATTCCTCCATAATCCTTAAAATGCTTTTAATACCATACACCTG hal ..........................................TTTAAAAAATTATACAGG ste ....GTCAACATGAGATTTTCGCCCATACTAC............................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGTCTCCTTTGTGTCAAACACAGATCATGCAGTCCAAATGGCCTGCCTTACCTATTATAA hal ATCATCGTTTTTG............................................... ste .....................AGATGATGCCGGCCA........................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ACCTAATTTCAGAAATGAAAAAGAAACAAGCTTAAATTTCTTTCTCCACTGATAGCAAAG hal ..........ACAAATGAAAA-GCTACAATCTGTAGTTTTTT.....ACTCTTGACAAAT ste .......TTGAGCATTCCAAAAGCAA.................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTTGTATCCGCTTACCATAAAAGGAAAACCTCCTATATTCCTCCACCCGCCATTTATGAA hal GTTG...............AAATGAAAAGCTACAATCT.............ATTTAAAAA ste ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGTTCTCAGGCGATCTGTTCATACTAAAGGTATGCATCACAGAGAAACGAGGCGATCACA hal ATTATACAGG..............TAAAAGTGGACATGATCGTCGAACGATGCGCTGAAA ste ...................CATACTACA..............AAAATCAAGCCGATC... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...