Similar regions between promoters of ytgI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGATCGCGTTTTTAATTGTCGGATCGACAGGCATCAGAATGCTTCATTTAGATGAAAATA hal ......CTTTTTTCATTTTTGGA...................................TC ste ......CGTTTCTCGTCGTCAACTCGTCCGGGGTGAAGCTGCTCCATTTGGATGAAAGCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCCATTTAATAGAGAAAATTTTAGACGCAGCCCCTCAAACACTCGAGCGCATCCAGCAAA hal CTCAAGTAATTGAAAAAATT.........GCTCCTCAAGTAATTGAAAAAATTCAACAAA ste CGCACTTATACGAAAAAATTCTCGATGTTGCGCCGCAGGCGTTTGAGAAGATTCAGGCGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTTCAAGAAAAATAACAAAAACCAAAGCCAAGGCCAAAATCAAAACCAAATGAACAATA hal TGCTTGGGCAGAACAGAGGAAACGCAGGCAA...........ACAATTATACGAATAATA ste TGCTGAAGAAAAACAAGAAAGACGGCGCCGCAGGCCAAAAAGCAGACGACTTTGACATT. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TGAATTATTAAAAAAAGGTTAACTGCGCTGGCCGCAGTTAACTTTTTTTTGGCATAAACT hal TGTATAATCAGCAACA............................................ ste .........AAAACAAGAAAGACGGCGCCG...........................ACT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTG-CAGTTTGCAGGAAACTTTACTATGATAGAGACATACATACAAAAGGGAGGAATTAT hal .............GGACAAGGTAAGATGAAAGAGAAGCTTTTACTAAGGAGGAGAAT... ste TTGACATTTAGCCGGA.......CGATGCTGAAGAAAAACAAGAAAGACGGCG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...