Similar regions between promoters of ytkD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGTGACAGCCAGCTCTCTTGGCATACCGGTTCCTCAGATGCTTGTCGATCTTTTAGAAA hal ..............................TTCTTACGATGCTTCTC............. ste ....GACTGGCAGGCGTTTTGGCGCACC............................GAAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTTAAAAAATAAATTTAAGCGCAAACCGTAACTTTTCCCTGTTCGCGGGTCATAATAAA hal ...........AAATCTAAACGAA.............................TCACAAA ste ATTTATGAAATGATTT............................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GCCCAGAGCGTCGGTCGCACTTTCCGGCAAAAGTATCGCAAAAAAACTGTACGAGCTAGT hal GAACAGAGGG.................CCATAGTATCACA...............CAAGC ste ....................................CGAAAAAGAAGAGTA......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTGCATGCAGAACCTGACGGCGTGCTGGGTTTCCCTTATTTTTTGATAAAAGGCTTCCGA hal CTACATGGAG...........GTGTTGCGTTT........TTTTCTTACGATGCTTC... ste .....................................ATATTTTGATCAAA........A -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGAAACGTAACTGTGGTATGATGTATGGAAGATAGCTAGGAACGGATTTGAGGGATAAAC hal ............................................................ ste AGAAGAGTAA.....GTATAATGGGGAGAGGAAAG..AGCAACGGAT............. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...