Similar regions between promoters of ytkK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTATAGCCAACCTACCTCTATAATGATGGGAGGCAGAATGATGAAAAAAGAACCGGAA hal ...............................GATGATGAGAGATGATAAAAGAAC..... ste ...........................AGGGGAGGAAGAGCAATGGAAAAGCGGTATAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCTATATTTATGATGAACAAGAAAGCCAGGAGACAACAAGGCTCATTTCAGAAGCATAT hal ......ATGAATGATGAAC......................................... ste GACTGGCCGTACGATGAGGAGGAAGTGCGGACGATCACCGAGCAAATTACCGAGTCGTAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]] sub CAAAGCGGTTATGTCGATATGCCTGATCAGGAGTCTTCATCTCCTGCAGAATAAGCTGTC hal ............................................................ ste GAAAGCGGCATTGTTGA........................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]] sub TGTACAGGCAGCTTTTTTTGTATGCCAAAGTGTAAAAAGTGATATTGCAAGCCTTTTATA hal .....................................................TTTGAAA ste ............TTTTTTTGTATTC.............................TTTATA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTAAAGTAGAAGAAGAAACACTTTATTGAAAGCGGCGACGTTGCTTTGGGAGGTATTCAT hal GGAGGGTAGATGATGAGAGA........................................ ste GTAAAGTA-AAAATGAGACA......TGAAAGCGGCATTGTTG................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...