Similar regions between promoters of ytkL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATAACCGCCAACATGGTTTGCCCAGGAGACATTGTCGGCGACATGAAAGAAGCATCGAT hal ............................................................ ste .................................................GAATCATGTGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>> >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAGGAAGCCAGA-ATGCGA-ATCGGCAAAGAAAAAACGCCGATAGGAAGATCCGGTACA hal ..........ACA-ATGGGAGACCGGGAAAGAA........................... ste AGTGGAAAGGAGAGATGTGA......CAAATAAAAAACG..................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCGAGGATATTGCCAGGATTATCGCTTTCTTGTGTGAGGAGAACTCAGACCTTGTGACA hal ...................TTATCGCTTCCTT............................ ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGACTGTCATTGAAGCCACCGGAGGCCTCAATGTCATTAACAAGAATCAAACAACATAA hal ...................................CATCCAAAGCCATAAAACAACAGAT ste .....TGTTGTTGAAGCCA......................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTTTTCAGCTTTTTAAAAAGGGAAAATAAAAAAAACAAAATCATGTGACGAGGTGAAAG hal GTTT.......TGTTAAAATTAGAAAGGAAA.......AAACAATGGGAGACCGGGAAAG ste ...............AAAAGCCGCTCAAATAAAAAACGTTGGCGCTTGACGTGATGAAGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal AA ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...