Similar regions between promoters of ytmA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AGCAACATATAAAGGTGCGTAAAAAATTGAATGGGTCACTTCAGCTACTTTGACTTTGGT hal ..........AAGGTTGAAAAAAATTTTGTATG........................... ste ...............................TGGTTCGCATCATCTGTTTTCGCGTAGG. -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GAGCGTTTCTTCCTGCTTGCAAGCCGCCAGGGCGAACATCAGAAAGATACTGCCGACACA hal ............................................................ ste .AGGGCTTTTTCAAGCTGACGCTCGGCCAAGGGG.......................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGCGAAGCCCAGCCTTAACCATCTGTTCACATAGACAACCTCCTTATTTCGCATCAAGTT hal ............................................................ ste ....................................AACCCCCTTGGTTCGCATGCGGTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AATATCCTTTTTTGCTTTACATATCGTATGATGGGTATAAAAATGTGTGAATGCCTAACC hal .....CTTTTTTTCATCTTTCTATAAAATGTTCTAAATAAAA.................. ste AA---CCGTGGTTTCA--CCTTATCGTATGCACGCAGCAAAAATGTGTGAATGCCTA... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGGTTCTCCGGATGTAATTTTGGAGTAAGGAAAGCATATAGAAAAAAGGAGGCGGCTGTT hal ..........................................AAAACGAAAGCAGCTGTT ste .............................GAATGCCTAGAAAAAATGGGCGG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...