Similar regions between promoters of ytsP

sub AAAGCCGGAACTTTGTTTTATATTATAGAAAAAGTGAGGGTT-TTCCATGTTCCATGTCG hal ............................................................ ste ......................TTGTTGAAAAAG-GAGGATTGTTTCATGTTCCATCCAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AAAAACAATCTGGAGATAAAGAAAAAGACTATCAGCTTCTGCT-AAAACAGCTCGAAGCC hal ........TTTGAGGATGAAGAAA.....TACCTGCCTCCTCTGAAAACCGCTCGA--CA ste TCGCTTACAGAGGAACGCGCGAAGAAAATTACCAACTCGTCAT-CGAGCAGTTAAAGGCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATGACCGAAGACGAAACAGACCAAATAGCTAACTATGCAAATGCCTCAGCACTGCTGTAT hal ATGAAGCAAAATGA................AACAATGTAATCGCCGC...........AT ste CTCATTGCCGGAGAGCCGAATTTCATCGCCAACTTGGCGAACGCGGCGGCCTTGCTCAAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CATTCGCTGCCTGAAGTCAACTGGGCGGGTTTCTATTTTGCCAAAGAAGAGGATGGACAG hal CAATCGCT.....................TTTTTCCTTTGAGGATGAAGA.......... ste CAGTTTTTCACCGACATCAATTGGGTCGGGTTTTATCTCGCAGAAGGCGAGGA------G -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTTGTGTTAGGTCCGTTCCAAGGCCTGCCGGCATGTGTTCGGATTCCTTTCGGCAGAGGG hal ............................................................ ste CTTGTGCTTGGCCCGTTCCAAGGCTTGCCGGCATGCGTGCGCATTCCGTTCGGCAAGGGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GT hal .. ste GT -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...