Similar regions between promoters of yttI

sub AACATTATTTTTGAATGCGCTGTCAACCTTGTCGTTTCAACACCTTATCTGATTTCATAC hal ............GCAAGCGACGTTGACCATGGCGCTGCA..................... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AAGCCTTTCCGAGCACGTCATCGAATAAAAAGTTGTCGAATTGAGGATGACAGCGTTTGA hal ...................AGCGAAAAAAGAGGTGTCGAGT..............TTTAA ste ...............................GTTGTCGAAACGGGCCGGACATCGTTTGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CAAAAAAAGTACAATAGTTTCGGTAAAGTTATTAGCAAGTCTATCTGTTTGATGACATGC hal AGAAAAAAGATGAACAG........................................... ste CAAACAATGATGTCCATTTTCGATAAAGT............................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGTGAAGAGAACCCTTCACAAAAGGGAGGTAATCATT--TGTTAAAGGATATATTCACGA hal ............................................................ ste ...GTAGAGAGGCGAAAACGCAAAGGAGGGGCTCCCTCGTGTGGAAAGACTTGTTTGTGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAAGAAAAAGTATGCTTCCGTACCGTCTGATCAAGCGAAGCACGATGTTCCGGAAGGCA hal .AAAGAAAAAAGATGCTCTCGTAGAATATCATCAAACG...................... ste AAAAGAAAAAGTATGCACCGCTGCCTTCAGAACAAGCGAGGCATGAAGTGCCGGAAGGCG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TT hal .. ste T. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...