Similar regions between promoters of ytxG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGAAAAATTCATAATGCCAAGCTGATTGAAGAAGATGACACATCTGTTTTAAAAGCTCA hal .GAAAACGTTTATAATG.........TTGAAGGAGATTAGAAA................. ste .....AAATTCCGCGTTCCCAGCTGCTTGAGGAACAAAACGTAGCCGTGTTGAAGCAGCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGATAAAGCCGTTCTCATCTTCATGGGAGCAGGAGATATCCAAAAATATATGAGAGCCTA hal .........................................................CTG ste TCAAGACGCGGTGTTGGTGTTCATGGGCGCCGGCGACATTCAAAAGTTTCAACAAGCGTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]] sub CGAAAACGTCATGGCATAATAAAAAGCAGTGATCTCACTGCTTTTTATTTATCTGATGGG hal CGAAAACGT................................................... ste CGAA........................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAGCTTATTAAAGGATTTTCTTACATAACGGAGAATAGTATGTATACAGCCCAGTA-CA hal ........TTGAAGGAGATTAGAAAAAAACTGCGAAAACG-TTTATAATGAAGGGTAACG ste ........................................ATGAAGATGGCCCGTTT-TT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CATGTTTA-TGATTGAAGAAAACGGGTAAACAGCAGTATATCCTGCAGCAAGGAGGTTTG hal CTAGTTTAATGAATGGCCAAATTGGGTACAC............................. ste CCTGTTT..........GAAAGCGGGAAAAGATGGGTACA.......GCAAGGAGG.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...