Similar regions between promoters of ytxK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGCAAGCGCGCTGGTGCGGCGCTAACGGAATTGACAAAGTGGAAACACTGTCTGACCAC hal .......................TATCAGAAGCGACAAA..................... ste .CGCATGCTAGGTGGTGTG......................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAGATATGTCATTTGGCGAAGCGTTCGGT-GTGTATATTAAAGAACTTCGTCTGCTTGC hal .......TCTCGTTTGGAGGCGCTTTTTCT-TTC-ACTTTAAAGAA.............. ste ................GCGAGGCGGACGGTCGTACAATATACAGAA.............. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGTTCCGTATTTGTCCTTGATGAGAACGGAAAAGTCGTTTACGCTGAATATGTAAGCGA hal ................................AAGTAACATATGTTGAATATGTATCAGA ste ........................................................GCGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub AGCAACAAACCACCCGAACTATGAAAAGCCAATTGAGGCTGCTAAGGCATTAGTA-AAGT hal AGCGACAAACCACCCAGATTACGAAAAAGCCATTGAAGCTGCAAAAGCAGCCCTTTAAGC ste ACAACGAAAACGCCGCAACT........................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 >> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAGCAGGGAAAAAAGCTCCAGGCTGCCGCCGGAGCTTTTTTCA-TGGCAAGGAGGAACAC hal ATTCTAGGAAAGCGTCTC--GTTTGGAGGCGCTTTTTCTTTCACTTTAAAGAAGGTAAAC ste .............................CGGCGCTTTTCTTG-CGGC............ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAT hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...