Similar regions between promoters of yugT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCGACATTGCGATTGAAAATGAAGAAATTGATACGATTGCAGGCTGGCTTCTAACGCAA hal ........................GAAATTGATAAGA.............TCTTATACAA ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAATGGAGCTGAAAGCAGGGGATGTGATACACGCGGAGGGCTGTGAATTTAAAATCCTC hal TAAACGGGATTTAAATAAGAGAA..................................... ste ......................................................ATGCTC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACGCCGAAGATCACCACATCCGTTTTGTAGAAATAAAAAAAACTGATTTTTGATAAAAA hal .................................ATACAATAAACGGGATTTAAATAAGAG ste GAGGCAGTATATCACAA...CTGTTTTTTTGAGAAAAAGAGAAGTTGTTTTTGATCAACC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACAGCCGGGGAACAAACGGCTGTTTTTTGTGTCATCAAGTCATTTCTTAAAAAGCAATGC hal AAATC....................................................... ste CCAGCCGG....CAACCGGCTGTTTTTT................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGTAAAGACCTTTTTCTACATAGGATATATAAGAACGGTACACTGGGAAGGAGTGGCTGT hal ..........TCTTTACAAAAAGCAAATATAATAAAGGAGCA.................. ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...