Similar regions between promoters of yuiE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<< sub GAGCTAGGCATGCCGCCTGTGCTTGTGACCAGCGACCAGTCCAGTTTTC--TGGACACGA hal ............................................................ ste ...............................GCGAGCAGTTCGGTGTTGCTTGGACA... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TAAACTGTATGGGCACTTTGATGACCTGAGCAAAAATAATTGCGGCCAGGCTTGATAATA hal .........................................................ATA ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAGGAAAATTCGTTAAAAGTTCCATCGGCGACA-TCCTTTCTATTTGAAAA--ATCCTTC hal AAATAAAATG-GTGTGAAGTTCACCTCATCACA-TGATATAGTAGGGAAAATCATCGTTC ste ..GGACAAAGGGAAACGATTCTCATCAGCGTCGGTCCTTTCTA................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTGTTTCAAAAGAAAAAAGCAAGTCTTAGACTGTTGTTTGTTAAAATAAGTATAGTGGAA hal GATTGTGTAAAGA......................................ATTGTGTAA ste ..........................................AAAGTTAG-ATAGTCGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGAATGTTTTTCCTATTATACCATTGTTCATTACAAATACCCATTACGTTAGGAGTGTAA hal AGA-TGCTTGTCA-ATTATACCAT.................................... ste AGAATCGCTTTGCT...............................ACGCAAGGAGAGAAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCCTC hal ..... ste G.... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...