Similar regions between promoters of yukD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAAGCCAAGAAGTATTAAATCAGGTTGATCGTTTAAACCGAATGATCTCTGATTTGAA hal ............................................................ ste ..........GAAGCATTAAAT.ACGTTCATCGCTTCGAC.................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCATGTGGGAAGGTGCTTCAAGCGAACG-TTCGCAGATCAATACGAGCAGCTCAAACC hal .......TGGGAAGGGGAAGCATTCCAAGGCTTCGCTGCACAAT................ ste .................................................CAGCTCAAAGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCATTTATCAAAATGTCAGATTTGCTTCAAGATGTGAATCAGCAGCTTGATCAAACAGC hal .....TTATCCAACTTTATGAAGAGCTTGGAG.................GATGATATTGC ste T........CGAAATAGCCGATGTTCGTGTCAAGGTCAAACAGATGC..GGTCAAACAG. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAATACACTTGAGTCTACTGACCAAGACATCGCAAATCAAATCCGCGGATAACAGTATGA hal AAATGTTGTAGAAACAACAGACCAAGAAATCCGTAGCCGCATT---GGATACTAAT-TCA ste AAATCCTCTTGGCTCAACTTGCCGA................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGGGAAGGAGCGCCTGATTCAAAAGAAGACGGCGCTCTTTCTATGTAAGGGTGATCCTA hal TATCGACGGAGCGC....................GCGCTTTTTTTGGAAGAG........ ste ......................AAAAAAGACG............................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...