Similar regions between promoters of yumB

sub TTAATTATACCATATTGCCGTTCAAATTGACGAGTCAGCAGAAAAAATCGTAAGGATCTA hal ............................................................ ste ..........................TGGACGAA-CAGAAAAAAAACTTGAAAAG..... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ACGTGCCCATCCGTTCTTGAAAATATTTCCGCAGGCCGCTACGATAATAACCAAATGAA- hal ....................................................AAATGAAT ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub -ATGATCTTTTTCTGAATGTTTCTTGGGCCAGCCGGATAAACATGATAATAGTGCTACGG hal CACAATCTTTTTGTCAA........................................... ste .................TTTTTGTTGGACGAACAGAAAAAAAACTTGAAAAGGGA-AAGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTAAGGACTTCACAAAAAACTTTTCAATATATTTCATAAAATCCCGCCAATAAGCTGAAG hal .TTAGAATTTCACAAAGGGAGTGTAAATAAATCT.......................... ste AAAAGGACT..........................ATAAAAACGGGGACCGCAGCAAAAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTAACACAAATGATGATTTTATTATGGGTCTAACAAAAGCAAAAAAAGAGAAGGTGGATG hal .......AAAAGGCGCTGTTATTATCGGTTTAAAAAATGCTTGAAAATTAAAGG...... ste CTATAACAAATGA.....TTTTTGTTGGACGAACAGAAAAAAAACTTGAAAAGG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...