Similar regions between promoters of yunB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGGCCGTCGCCAATGATCACGGATACATTATGTGCGGCGCGCTTGATGTGGCGCTGCTG hal ...................................................GCGGTGAAA ste .TGGCGGTGGCGGGTGAAAAAGGGTACATTATGTGCGGGGCGCTCGATGTGGCGCTGTTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATGAAAAATTAAAGGAGCGCGGCATCGTGGCGGGACGCGCAGTTGGTGTCCGCACCATT hal AATGTCATGTTTAATGAACATAGAATGGT............................... ste AATGAGAAATTGCGTGATCGCGGCATTATCGCCGGGCGGGCGGTCGGGGTGCGCACGATT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACCAGCTGTTAGACGCACCTTTAGAATCCGTCACGTACGCTGCGGAAGATCTTGGCATC hal .....................TGAGAATCAATCTCATA...................... ste GAACAGCTGCTTGAGGCGCCGCTGGAATCGGTGACAGTCGCCGCTTTGGAGCTCGGCATT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGTCGGCATGAGCGGCAGAGAAGCGCTTTTAAAAATGATGAAATAAAATAAATTGGCC hal ....................................ATGTTTAATGAACATAGAATGGTT ste GAAGAGGGAATGAAAGGAAGAGAGGCGCTGCTGAAAATGCGGTGAAAAAAT......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCGGCTATTACTATGTCCCCTCTTACAAGCATACATTGTGATATGTAAGGGGGGATTTTC hal CCTTCTTAATCAAACGCCCTTCTCACGA................................ ste ...............TCCCTCCTTGCAAGCATACATATAGCTTGTAAAGGAGGGATTT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...