Similar regions between promoters of yurO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTTGAAGAGCGGGCGCTTACCTTCTCGAAAAAGTATGGCAAAAAGCTCACTGTGCTTGA hal .......................TATCGAAAAGGGA........................ ste ..TTGATGAGCGG.............CAAAAAAGTGAAGAAAAACGC............. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCTGCATCTTACGACTTCACTGCAATTGACGATTCAGTTAAAGGCTATCTTGCTCCGCT hal ....................................................GCACCTCC ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTTCTCAATCGTGTGCTGAGAAGCTATGCAGACGAGCTGGCAGAGGAGAGAAATCATCC hal TCGTCTCAACCG..........................TGACATTGCGGAGAAAT..... ste .......................GCCATGGAAGCGAACTGGCCG.....AGAAATCA... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTATCTCATAGAAGATACATGTGGAAAGTTGAGTATTGATCTGAAAATGAAGAACCATT hal ..........AAAACAAACATGACGTTCAGTGAGTAT......GACAATGAATAAACA.T ste ............................................AAAGTGAAGAA..... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGCATTAGACTATAATGTTATATAACATTATAGTCTAATGTCCAGAGGAGGCCAACCCT hal ATACTTAAGACAATGA..............................ATGACGCCAACTC. ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...