Similar regions between promoters of yurZ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTAAACTATGCGATCCAAAATAAATTAAATCCTAAAAAAGACGCAATTGAAGTAGAATCA hal ................AAACAAAAATAATGTAAAGAAAAGACG................. ste ...........................................CGATGGAAGTGGAA... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> sub ACGAAAAACAACCCATACGCTAACATCATCGCAGTAAGAAAAGGCGAAGAAGATTCT-GC hal ...................................AAGAAAAGACG.............. ste ...AAAGACAACCCA...........................GCCGATGATGATCCACGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAATCAAAGCGCTGATGGAAGTTCTTCACTCTAAAAAGATCAAAGACTTCATCGAGAA hal ................................CTTAAAGAAACAAAAA--TAATGTAAAG ste CAAAAACGAAGCG..GATGGAAGT..TGCATACTAACAGCAGAAACGAACAAAAGGAGGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]] sub AAAATACGACGGAGCTGTGCTTCCTGTATCTGAATAAGACTGAAACCCCGGATGAGAATT hal AAAAGACG.................................................... ste AAACGATGATGAA............................................ATT -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]] sub CCGGGGTTTTTTTCGCGTATTTTCCTAAAAGC-TGTTCATAATAAAAAGGAATGTTAAAC hal ....GGTTTTTTTCTTGTTTTTTCCTAATGGC-T-TAAAGAAACAAAAATAATGTAAA.. ste CGTTGTTTAATTTCG----TTTTCCTTCATGCATACTAACAGCAGAAACGAA........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...