Similar regions between promoters of yusH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAATTAAAAGCGCTTTATGAAAAAAGCGGGCTGGATCTCAAGAAATTTTTCAACACGAGC hal .............TATATGAACAGAGCGGCCTTGAGCTAAAAAAATTTTTTAATACGAGT ste ......................................CAAAAAATTTTTCAACACGAGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCATGAAATACCGCGAGCTCAATCTCAAGGAAAAGCTGTATCATATGTCAGAGGACGAA hal GGAAAGAAATACCGTGAGCTTGGATTAAAGGATAAAGTGAAGGAAGCGTCTGAGGATGAG ste GGGATGAAATACCGCGAGCTTGGCTTGAAGGACAAGCTCGACCGCGCATCGGAAGACGAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCTCGAACTGCTGGCTTCAGATGGTATGCTAATTAAACGCCCGCTTACAACAGACGGC hal TTGCTCGAAACCCTTGCATCGGACGGGATGTTGATTAAACGCCCGATTTTAACCGACGGT ste ATGCTCGATTGGCTCGCCTCGGACGGGATGTTGGTCAAACGGCCGATTTTGACGGACGGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAAGTGACTGTCGGATTTAAAGAAGACCAATTTGAAGAAAACTGGGCTTAATGTAAA hal GATAAAGTGACGGTAGGATTTAAGGAAGCGGAGTACGAAGAAACGTGGAA--AAAGTAAG ste GAGCGGGTCGTCGTGGGCTTTCGCGAACAAGAAT......................TAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTTTTTGAAAAGTGTGGTATCTTCTTATTGTAGTGCTGTAAAAAATGGAGGGATTCAA hal TTTT........................................................ ste AAATTTTTGCAAAATCGGGTGAATTC...................AATGGAGGGATTC.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...