Similar regions between promoters of yusN

sub GAAGGAAACTATAAAATGAACAGAAACCAAAGGAGGATCACAATGGATAATCAGCAGCAA hal ...................................................CAACAGCAA ste ..................AACAGCAACCACA............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TCTCAAATGCCGC--CTTCC----GTTATTTCGACAAAGGATCATTTGTATCTCAATGAC hal GGTGTCATGCCGCAACCACCACAGGTGATCACGGTGAAAGACCAACTGTACATTACGGAT ste ........GCCGC--CGCAA----ATGGTGTCCACAAAAGACGCCATGTATTTTTCCGAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATGCTGAACTGGAATTTGCTCGCGATGAAAAAAGCGCATTTCATGGCGCAGCAGTGCCAG hal ATGCTGTCATGGAATTTATTGGCTTGTAAAAAGGCTCATTTCTTCGCCCAGCAGTGTCAA ste ATGATGTCGTGGAACTTGCTCGCGGCGAAAAAAGCGCACTTTTTCGCCTCGCAATGCCGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATCAAACGTTAAAGCAAGAACTCGACCGCGTCGGACACATGCATCATGATCACTATCAA hal GATCCTGAAGTGAAGCAGGCACTTGAACAAGCGGGGCAAATGCACCAACGCCACTA.... ste GACCCTGAAGTGGTGCAGGCGATTGAGCGCGCTGGACAGATGCATCAGCGCCATTACGAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGAATATTAAAGCACCTGCAGCCAGGCCAGCAGCAGTCCGGCTACATCCAATAAGGAGGC hal ..............CATGCAATCTGGACAACAGCA......................... ste ATGATTTTGCGCCATTTGCAAAACCCGCCGCAGCCG-CCGGTGATGTGAAAGGAGGA... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCCAGA hal ...... ste ...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...