Similar regions between promoters of yusV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>>>> sub CATTTAATCTGGACAGTCATTATGATCATATCGATTTAAA--ATTGAAGC-TGAAGGACG hal .................................ACTTAAACCATTGAAACATGGAGGATG ste ........................................................GCCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTCCATCAGAGAAATCAAGAAGTAATCTTGTGATAAAAAACCCATAAACGTCAATTATG hal ...............................TGAACATAAAGCCATGA..........TG ste GCGGCATCGG.......................................CGGAAATTAT. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCCATAAAACTAATTGAAAATGATTTTCAAAGTCAGTGTTTTCTGCTACAATGAGGGATA hal TCCTTGGAACT...................AGTCAGTG...TTTGCTAGTAGGTGGGAT. ste ..................................AGTGTTTACCGCGGCGAT........ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TATGACCATATCAA-ATGGCTGAATATCGGAATCATTTGCATTGATGACAATTGACTTAA hal ....ACCATTGAAACATGGAGGATGATCGCA....TTTGTATTTATTACGGAAAACTTAA ste ....................................TTTCATTTAT.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGCATGTATATAGAAAACGTGCAATACATAGTGCTGCTAAAAAGCCAGCAAAAAGGAGC hal A........................................................... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGTT hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...