Similar regions between promoters of yutG

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GCTCCGCCAGCTCTGTTTCTGAGAATTGGGAAACGGGGACAATCAGAAAGTATGAATTAG hal .........................TTCGAAAACGTGAATCACAATAAAGCTGAAATGAG ste .............................GAAACGGCCCCATTCA............... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GCGTCTGAAAGCATTGATATGTGTGCTGGTACATGGAAAGCTGCCTGATGTGAATGCCGT hal TCAT............................ATGGAGAGGTGACAGA............ ste ........ACGGACTGATTTATGACATGATACAT........................GC -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATTTTTCTTTTATTGTACCTTTCACCATGATCACCTGCCTGTTGAATTAGGGCTCATCAC hal ...................................................GTTCATAAC ste ATTTTTCTTT...........................................TCATCTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATCGTAGTCATACACAGCCGGAATTATGA----ATACATATTTTAATCCGAAGAAGGCGC hal ATAGTAGTCATACAC...........................TGAATCACAATAAAGCTG ste ATCG.........ACGGACTGATTTATGACATGATACATATATATAGAAAACGACTTTCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGAAAAAGTCGTAAACTTCTCAAGCATTTTGTATAAACTAGTAAAAAAGATTGGGTGAA hal AA--ATGAGTCATACACGTTTC............TAAACAAAGCAAAGAGCTTG...... ste AAAAGAAACAGGTGAAGTTCATGAGC..................AAAAGAAACAGGTGAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCTG hal .... ste GTT. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...