Similar regions between promoters of yvaI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAAAGCCTGCCAGAAAACGTGTTCAAAGCACCAATACACCTGTTTCTCCAGCTCCGTCT hal ............................................................ ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> sub GAGGAAAAAGGGGAGTGGTTCACTAAGCCGAA---GAAGAAAAAGAA--AAAACGCGGCT hal ....................CAGCAAGCCGAA---AAAGAAAAAGAAGAAAAAAGCGTTT ste ....................CGCGAAGCCGAAAAAGAAGAAAAAGAA--AAAACG..... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCC-AGAATGCTCCGAAACAGAAACGGAAAAAGAAGAAATAGCAGCTCAACCAGCAAATA hal TATGAAAATGCTCCGAGCGCCAAGCGGAAAAAAGGGAAAAAGC................. ste ....................GAAGCCGAAAAAGAAGAAAAAGAA................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGGCCGCAGCGCTCTATTTGCTTTCTTTCGGAAACAGCTTTTCATTGTAGCGGTACGTGA hal ............................................................ ste ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CATTTGGTAAAATAGAGCGTATCGCAAAAGGTGGACAGTTTTTCCTTAGAGAGAGGAGGT hal ............................................................ ste ..TTTGGTAAAATA.............................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TCTGGC hal ...... ste ...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...