Similar regions between promoters of yvaM

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCAAGACCTCTTGCTTTTTGTTTCCCGAAGAGCTGCTCCGCTCCGCCTGAAATCGCACCA hal .............CTTTCTTTTTCCAG..............................CCA ste .................TTTTTTGCCGAAG.............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GATAATCCGGCACTTTTACTGGATTGAAGCAAAACGACAATAATAAGTGCAATGCTGACG hal GTTAATC.....CTGTTAAGGAGCTGAGGCAAAAC......................... ste ...........................AGCAAAACGAC...................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATAACCAATAAGGTAATCAAAACTGCGTGCATCCCATACACCTCCAGACTCACTGGCTAC hal ............................................................ ste ....................................................CAGACTAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATTACTTCTATTTTACATGAAAAGGGTTGGCATGTCACGCTGTATCAGACGCCAAAAGGC hal .TCATTTCTCATTTAATTAGTAAGCATAGGCAAG.......................... ste ATTA...............AAGAGGGCTGGGAGG.............GACGCGAAACGGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGGATAAGACGTTTTATCTTGGTTACCCTATTCATATGAAAAGGTCAAAGGAGAAAAGCG hal .................................ATAAGAAAGGGT............... ste TG...ATGACGTTTTTT........................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...