Similar regions between promoters of yvbH

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAAAGGATAAAATAGCTGCCTTCCGGGCAATCGCTTTTCTTTCCGCTGCAGTATAGCCTT hal AAATGGAACAAATAG............CAAACCTTTTTCTTTCCCATGCCACAAAGCCTC ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CTGTCAGCGTCAGAAATATCGGTACGTTTCCGATCG-GATTCGATACTGCGAATAAAGAA hal CCACACACGTCGGAAGTAAC........................................ ste ..........CAAAAAGCTAGGATTGATTTGGATCGCGATTGGA.....CGAACAAAGA. -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATGAAGACGTGAACGATAAATGAGAACATCATATACCTCCTTGTTGATAGTCTCTGCACA hal ............................................................ ste .....................................................CCGCTCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGAAATAGAATGATTCTCCACCCTTTTACCCGGAGGCGATTTCCCGGTAAACCTTTATAG hal ................TCCCCCTTTTTATGATTAGGCAA..................... ste GCAAAAAG..............................................TTACAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCTGTCAGAAACGCGCCATGCTACAATGAAGTGACAAATTGAATAGGAAGGACGTATACA hal ...............CCATGCCACAAAG................................ ste AATGAGGGTACGGCGCCTTGTTA..................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...